Kursai

Profesinio mokymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją ir pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje.

Mūsų mokymai apima įvairių veiklos sričių profesijas, todėl galite rinktis pagal savo poreikius ir numatytą tolimesnę veiklą.

Mokytis gali asmenys:

  • turintys jau kvalifikaciją;
  • be kvalifikacijos;
  • turintys NDNT nustatytą darbingumo lygį "Profesinės reabilitacijos" programoje.

Profesinis mokymas –
tinkamas pasirinkimas įvairaus amžiaus žmonėms, kuris apima tęstinio profesinio mokymo formalias ir neformalias programas.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį:

  • Norintiesiems mokytis profesinio mokymo įstaigose stojamųjų egzaminų nėra;
  • Už mokymus galima mokėti savomis lėšomis ir mokėti dalimis arba mokytis per Užimtumo tarnybą ir gauti finansavimą už mokslus bei atitinkamo dydžio stipendiją;
  • Atitinkamo lygio kvalifikacija suteikiama asmeniui, baigusiam profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą.