Neformaliojo mokymo programos

Neformalios profesinio mokymo programos:

  • Galite ir neturėti kvalifikacijos;
  • Nereikalinga pirminė kvalifikacija;
  • Baigus studijų programas, įgyjamas kvalifikaciją atitinkantis valstybės pripažintas kompetencijų pažymėjimas.

Mokytis galite savomis lėšomis ir už kursus mokėti dalimis be jokio pabrangimo.

Atitinkamo lygio kvalifikacija suteikiama asmeniui, baigusiam profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą.

• Galite ir neturėti kvalifikacijos.
• Nereikalinga pirminė kvalifikacija.
• Baigus studijų programas, įgyjamas kvalifikaciją atitinkantis valstybės pripažintas kompetencijų pažymėjimas.