Apskaitininkas

Apskaitininko programa yra viena paklausiausių profesijų, turinti plačias galimybes darbo rinkoje.

Takoskyros mokymo centre apskaitininko profesijai taikomi išsamūs praktiniai mokymai su Rivilės programa.

Apskaitininkas

Apskaitininko mokymus pasirinkę asmenys įgyja žinių apie įmonės apskaitos tvarkymo reikalavimus, geba savarankiškai suformuoti apskaitos informaciją. Mokiniai taip pat išmoksta tvarkyti personalo duomenis, apskaičiuoti darbo užmokestį, suprasti su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokesčius, bei suformuoti įvairias finansines ataskaitas.

Mokymų metu išmoksite:

 • Registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus.
 • Suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas.
 • Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą.
 • Apskaityti kasos ir banko operacijas.
 • Tvarkyti atsargų apskaitą.
 • Tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą.
 • Tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą.
 • Tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą.
 • Dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus.
 • Tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą.
  Tęstinis profesinis mokymas Pirminis profesinis mokymas
Trukmė 22,6 sav. 25 sav.
Minimalūs reikalavimai
12 klasių baigimo pažymėjimas. Bet kokia prieš tai įgyta kvalifikacija 12 klasių baigimo pažymėjimas
Teorija
3 mėn.
Praktika 2 mėn.
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama kvalifikacija Apskaitininkas Apskaitininkas
Išduodamas dokumentas Kvalifikacijos diplomas Kvalifikacijos diplomas
Baigus apskaitininko programą asmuo įgyja kompetenciją, kuri leidžia pritaikyti įgytas žinias realiame darbe. Baigęs apskaitininko mokymo programą, tapsite profesionaliu ir savarankiškai gebančiu dirbti apskaitininku, kasininku, buhalterio padėjėju ne tik verslo įmonėse, bet ir valstybinėse bei viešose įstaigose.

Kvalifikacijos diplomas galioja visoje Europos Sąjungoje.

Mokymai vyksta šiuolaikiškose, moderniai įrengtose patalpose su visa darbui ir mokymuisi reikalinga įranga.

 • Pirmoji įmokos dalis 30% sumokamas iš anksto. Likusi suma mokama dalimis be jokio pabrangimo.
 • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.