Finansinių paslaugų teikėjas

Apskaitininko programa yra viena paklausiausių profesijų, turinti plačias galimybes darbo rinkoje.

Takoskyros mokymo centre apskaitininko profesijai taikomi išsamūs praktiniai mokymai su Rivilės programa.

Finansinių paslaugų teikėjas

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam finansinių paslaugų teikėjui, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti klientus, atlikti finansines operacijas grynaisiais pinigais ir mokėjimų nurodymus pavedimu, atlikti bankines operacijas, parduoti kreditavimo produktus, parduoti taupymo ir (ar) draudimo produktus, tvarkyti pirminius apskaitos dokumentus, registruoti apskaitos duomenis ir pildyti apskaitos registrus.

Mokymų metu išmoksite:

 • Teikti finansines paslaugas.
 • Aptarnauti klientus, naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.
 • Atlikti finansines operacijas grynaisiais pinigais.
 • Atlikti kliento pateiktus mokėjimo nurodymus pavedimu.
 • Tvarkyti klientų banko sąskaitas.
 • Išduoti klientams mokėjimo korteles.
 • Sudaryti elektroninių paslaugų naudojimosi sutartį.
 • Konsultuoti klientus apie internetinės bankininkystės naudojimosi galimybes.
 • Konsultuoti klientus apie kreditavimo produktus.
 • Sudaryti kreditavimo produktų sutartis.
 • Konsultuoti klientus taupymo klausimais.
 • Sudaryti taupymo produktų sutartis.
 • Konsultuoti klientus apie draudimo produktus.
 • Sudaryti draudimo produktų sutartis.
 • Tvarkyti pirminius apskaitos dokumentus.
 • Registruoti apskaitos duomenis ir pildyti apskaitos registrus.
Trukmė 31,6 sav.
Minimalūs reikalavimai
12 klasių baigimo pažymėjimas. Bet kokia prieš tai įgyta kvalifikacija
Teorija
3 mėn.
Praktika 4 mėn.
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama kvalifikacija Finansinių paslaugų teikėjas
Išduodamas dokumentas Kvalifikacijos diplomas

Asmuo baigęs finansinių paslaugų teikėjo programą, galės dirbti savivaldybių finansų tarnybose, bankuose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose. Kvalifikacijos diplomas galioja visoje Europos Sąjungoje.

Mokymai vyksta šiuolaikiškose, moderniai įrengtose patalpose su visa darbui ir mokymui reikalinga įranga.

 • Pirmoji įmokos dalis 30% sumokamas iš anksto. Likusi suma mokama dalimis be jokio pabrangimo.
 • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.