Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Socialinis darbas tai veikla, kurioje svarbiausia geras žinių, vertybių ir įgūdžių derinimas.

Takoskyra mokymo centre ruošiame atsakingus ir savo darbą pasiruošusius dirbti socialinio darbuotojo padejėjus ir slaugytojo padejėjus.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Ši programa skirta parengti kvalifikuotam specialistui, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdyti ugdomąją veiklą.

Mokymų metu išmoksite:

  • Padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena.
  • Organizuoti vaikų maitinimą.
  • Padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus.
  • Užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
  • Teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais.
  • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus.
  • Padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius.
  Tęstinis profesinis mokymas Pirminis profesinis mokymas
Trukmė 16 sav. 25 sav.
Minimalūs reikalavimai
12 klasių baigimo pažymėjimas.
Bet kokia prieš tai įgyta kvalifikacija
12 klasių baigimo pažymėjimas
Teorija
8 sav. 8 sav.
Praktika 7,6 sav. 16,6 sav.
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikacija
Išduodamas dokumentas Kvalifikacijos diplomas Kvalifikacijos diplomas
Asmuo, įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.
  • Pirmoji įmokos dalis 30% sumokamas iš anksto. Likusi suma mokama dalimis be jokio pabrangimo.
  • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.