Individualios priežiūros darbuotojas (Socialinio darbuotojo padėjėjas)

Socialinis darbas tai veikla, kurioje svarbiausia geras žinių, vertybių ir įgūdžių derinimas.

Takoskyra mokymo centre ruošiame atsakingus ir savo darbą pasiruošusius dirbti socialinio darbuotojo padejėjus ir slaugytojo padejėjus.

Individualios priežiūros darbuotojas (Socialinio darbuotojo padėjėjas)

Socialinis darbas tai veikla, kurioje svarbiausia geras žinių, vertybių ir įgūdžių derinimas.

Mokydamiesi socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mūsų mokymo centre.

Išmoksite įsiklausyti į žmogaus poreikius, analizuoti susidariusias situacijas ir jas išspręsti, gebėsite bendrauti su įvairių socialinių grupių asmenimis, teikti reikiamą pagalbą reikiamu momentu.

Mokymų metu išmoksite:

 • Užmegzti ir palaikyti ryšį su klientu ir jo aplinka.
 • Padėti spręsti kilusius konfliktus.
 • Laikytis bendravimo etikos normų bendraujant su klientu, jo šeimos nariais ir kitais suinteresuotais asmenimis.
 • Apibūdinti suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos bendruosius sveikatos saugos reikalavimus.
 • Padėti socialiniam darbuotojui nustatyti kliento pagalbos kasdieniame gyvenime poreikius tam tikrų sutrikimų turintiems asmenims.
 • Padėti klientui orientuotis aplinkoje, tvarkyti būstą, laikytis asmens higienos ir atlikti kitą kasdienę veiklą.
 • Padėti ugdyti socialinius įgūdžius ir juos palaikyti.
 • Padėti aprūpinti socialinę riziką patiriančius asmenis drabužiais ir maistu.
 • Atpažinti kliento darbinių gebėjimų ir saviraiškos įgūdžių lavinimo galimybes.
 • Prižiūrėti ir pagelbėti klientui užimtumo ir darbinėje veikloje.
 • Ugdyti kliento darbinius ir (ar) saviraiškos gebėjimus ir įgūdžius pagal socialinio darbuotojo ar kito specialisto nurodymus.
 • Tvarkyti kliento drabužius ir kitus asmeninius daiktus.
 • Valyti ir tvarkyti paskirtas patalpas, prižiūrėti baldus ir kitą inventorių.
 • Prižiūrėti lovos skalbinius, rankšluosčius.
 • Suprasti fiziškai ir emociškai stabilios, kliento poreikius atitinkančios aplinkos kūrimo ir užtikrinimo būdus.
 • Apibūdinti kliento asmens duomenų užtikrinimo reikalavimus.
 • Atpažinti smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų, finansinio piktnaudžiavimo ir netinkamo elgesio kliento atžvilgiu apraiškas.
 • Užtikrinti kliento saugią aplinką pagal socialinio darbuotojo nurodymus.
 • Teikti pagalbą klientui ekstremalių situacijų ir nelaimių atvejais.
 • Apibūdinti agresijos protrūkio ištikto kliento nuraminimo būdus.
 • Kontroliuoti rizikos veiksnius, keliančius pavojų klientui ir (arba) aplinkiniams, pačiam darbuotojui, iki atsakingo specialisto atvykimo.
 • Informuoti žodžiu ir raštu socialinį darbuotoją ar sveikatos priežiūros specialistą apie kliento būklės pablogėjimą ar jo teisių pažeidimą.
  Tęstinis profesinis mokymas Pirminis profesinis mokymas
Trukmė 15,8 sav. 25 sav.
Minimalūs reikalavimai
10 klasių baigimo pažymėjimas. Bet kokia prieš tai įgyta kvalifikacija 10 klasių baigimo pažymėjimas
Teorija
1,5 mėn.
Praktika 2,5 mėn.
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama kvalifikacija Individualios priežiūros darbuotojo Individualios priežiūros darbuotojo
Išduodamas dokumentas Kvalifikacijos diplomas Kvalifikacijos diplomas
Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose, teikti socialines paslaugas klientų namuose. Darbas tiesiogiai susijęs su fiziniu krūviu. Kvalifikacijos diplomas galioja visoje Europos Sąjungoje.

Mokymai vyksta šiuolaikiškose, moderniai įrengtose patalpose su visa darbui ir mokymuisi reikalinga įranga.

 • Pirmoji įmokos dalis 30% sumokamas iš anksto. Likusi suma mokama dalimis be jokio pabrangimo.
 • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.