Apskaitos tvarkymas

Apskaitininko programa yra viena paklausiausių profesijų, turinti plačias galimybes darbo rinkoje.

Takoskyros mokymo centre apskaitininko profesijai taikomi išsamūs praktiniai mokymai su Rivilės programa.

Apskaitos tvarkymas

Šiuos mokymus gali rinktis asmenys ir neturintys pirminės kvalifikacijos. Apskaitos tvarkymo mokymus pasirinkę asmenys įgyja žinių apie įmonės apskaitos tvarkymo reikalavimus, geba savarankiškai suformuoti apskaitos informaciją. Mokiniai taip pat išmoksta tvarkyti personalo duomenis, apskaičiuoti darbo užmokestį, suprasti su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokesčius, bei suformuoti įvairias finansines ataskaitas.

Mokymų metu išmoksite:

 • Registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus;
 • Suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas;
 • Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą;
 • Apskaityti kasos ir banko operacijas;
 • Tvarkyti atsargų apskaitą;
 • Tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą;
 • Tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą;
 • Tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą;
 • Dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus;
 • Tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą.
Trukmė 13,5 sav.
Minimalūs reikalavimai
12 klasių baigimo pažymėjimas
Teorija
4 sav.
Praktika 9,5 sav.
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama kvalifikacija Apskaitos tvarkymo kompetencija
Išduodamas dokumentas Kompetencijų pažymėjimas

Baigus apskaitos tvarkymo programą asmuo įgyja kompetencijas, kurios leidžia pritaikyti įgytas žinias realiame darbe. Išklausę visą programos kursą tapsite profesionaliu ir savarankiškai gebančiu dirbti apskaitininku. Kvalifikacijos diplomas galioja tik Lietuvoje.

Mokymai vyksta šiuolaikiškose, moderniai įrengtose patalpose su visa darbui ir mokymuisi reikalinga įranga.

 • Pirmoji įmokos dalis 30% sumokamas iš anksto. Likusi suma mokama dalimis be jokio pabrangimo.
 • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.