Pastatų apšiltintojas

Statybos darbų sektoriaus programos skirtos paruošti kvalifikuotus ir kompetentingus specialistus.

Mūsų paruošti specialistai sugebės atlikti įvairius renovacijos, apšiltinimo bei įvairių paviršių apdailos darbus.

Pastatų apšiltintojas

Pastatų apšiltintojo mokymo programa skirta parengti kompetentingam pastatų apšiltintojui, kuris gebėtų vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, apšiltinti pastatus ir pamatus, atlikti pastatų fasadų apdailą, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui.

Mokymų metu išmoksite:

  • Sandėliuoti pastatų apšiltinimo medžiagas, gaminius ir įrangą.
  • Paruošti ir sutvarkyti pastatų apšiltintojo darbo vietą.
  • Skaityti statinio darbo projektą.
  • Montuoti paaukštinimo įrangą.
  • Paruošti šiltinamų pastatų ir pamatų paviršius.
  • Pritvirtinti termoizoliacinę medžiagą.
  • Tvirtinti skardinius fasadų elementus.
Trukmė 9 sav.
Minimalūs reikalavimai
4 klasių baigimo pažymėjimas.
Teorija
13,5 sav.
Praktika 1,5 mėn.
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama kvalifikacija Pastatų apšiltintojo kompetencija
Išduodamas dokumentas Kompetencijų pažymėjimas

Asmuo įgijęs pastatų apšiltintojo kompetenciją galės dirbti statybos įmonėse. Kompetencijų pažymėjimas galioja tik Lietuvoje.

Mokymai vyksta šiuolaikiškose, moderniai įrengtose patalpose su visa darbui ir mokymuisi reikalinga įranga.

  • Pirmoji įmokos dalis 30% sumokamas iš anksto. Likusi suma mokama dalimis be jokio pabrangimo.
  • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.