Vizualinės reklamos maketuotojas

Programavimo sritį ir IT profesiją turi rinktis tie, kurie nori kūrybiško ir dinamiško darbo.

Pasirinkę IT srities karjeros kryptį, tapsite rinkoje vertinamu specialistu.

Vizualinės reklamos maketuotojas

Mokymų metu išmoksite:

 • Susipažinimas su reklamos gamybos sritimis ir priemonėmis;
 • Darbo vietos parengimo ir techninių įrenginių išmanymas;
 • Mokėti atlikti kompozicinius darbus: dizainas, maketavimas;
 • Parengti reklamos maketus; pagaminti sumaketuotą vizualinę reklamą;
 • Medžiagiškumo ir pritaikomų technologijų išmanymas;
 • Parinkti reikalingas darbo medžiagas ir apskaičiuoti reikiamą jų kiekį;
 • Planuoti reklamos gamybos etapus;
 • Parinkti reklamos komponavimo būdus;
 • Parengti reklamos maketus; pagaminti sumaketuotą vizualinę reklamą;
 • Gaminti reklamas naudojantis technologijomis
 • Montuoti reklamą ir vykdyti garantinę priežiūrą
Trukmė 10sav bedarbiams ir 13,4 sav užimtiems
Minimalūs reikalavimai
12 klasių baigimo pažymėjimas.                                                    Bet kokia prieš tai įgyta kvalifikacija.
Teorija
7 sav., 13,4 sav.
Praktika 3 sav., –
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama Kompetencija Vizualinės reklamos maketuotojas
Išduodamas dokumentas Kompetencijų pažymėjimas
Asmuo, įgijęs WEB sistemų kūrimo kompetenciją galės užsiimti profesine veikla, kurios metu kurs WEB produktus (interneto svetaines ar vidines įmonių valdymo sistemas paremtas WEB technologijomis) įmonėse ar galės užsiimti individualia veikla. Taipogi galės dirbti jaunesniuoju programuotoju informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Mokymai vyksta šiuolaikiškose, moderniai įrengtose patalpose su visa darbui ir mokymuisi reikalinga įranga.
 • Pirmoji įmokos dalis 30% sumokamas iš anksto. Likusi suma mokama dalimis be jokio pabrangimo.
 • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.