Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas / 03.05

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam specialistui, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdyti ugdomąją veiklą.

KO IŠMOKSITE?

 • Padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena.
 • Organizuoti vaikų maitinimą.
 • Padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus.
 • Užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
 • Teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais.
 • Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus.
 • Padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius.

  Už mokslus galima mokėti savomis lėšomis ir mokėti dalimis be jokio pabrangimo arba mokytis per Užimtumo tarnybą ir gauti finansavimą.

  Kviečiame registruotis į kursus

  Kursų trukmė – 15,75 sav. arba     25 sav. Įgysite stiprius žinių pagrindus būsimai karjerai.

  Mokymų vieta

  Šiauliai, Rūdės g. 27G.
  Taipogi mokytis galite Mažeikiuose ir Šilutėje.

  l

  Registracija į kursus

  mokymai@takoskyra.lt
  +370 601 08643

  ikimokyklinis ugdymas siauliai